QUY TẮC CHỌN 1 OPT-IN HIỆU QUẢ

0963.64.2426 tkewebbentre@gmail.com A15 KDC Gò Đàng, P. Phú Hưng, TP. Bến Tre, t. Bến Tre Liên hệ

31-12-1969   Đã xem: 420

QUY TẮC CHỌN 1 OPT-IN HIỆU QUẢ


Bất kể mục tiêu cuối cùng của bạn là gì cho trang đích LANDING PAGE, bạn sẽ cần một biểu mẫu optin nào đó để gắn nó vào. Ngay cả khi chỉ để thu thập một địa chỉ email, bạn cần có 1 mẫu optin.


QUY TẮC CHỌN 1 OPT-IN HIỆU QUẢ


Độ dài biểu sẽ phụ thuộc vào những thứ như thiết kế trang đích của bạn, điều hướng nội dung bạn đang cung cấp và thậm chí các thông tin cụ thể trong ngành của bạn.

Nó cũng sẽ phụ thuộc vào mức độ chuyển đổi của các trang đích khác nhau, có thể dễ dàng kiểm tra bằng Google Optimize và dễ dàng kết nối với trang WordPress của bạn bằng MonsterInsights.

 

Landing page = thiết kế landing page tại Bình Dương

 

Lấy H.Bloom làm ví dụ. Họ không chỉ yêu cầu tên và địa chỉ email, mà nó còn yêu cầu chọn lọc ra các yếu tố phù hợp với ngành của họ. Đặc biệt là vì họ không muốn chỉ thêm bạn vào danh sách email, họ đang yêu cầu bạn đặt lịch tư vấn miễn phí.

 

Landing Page của Trello - Chỉ có email

 

Ở đây, Trello chỉ yêu cầu bạn để lại một địa chỉ email vì họ không cần bất kỳ thứ gì khác để cung cấp  những gì bạn cần.

  MENU