CodeIgniter 4 đáp ứng các yêu cầu của PHP-FIG

0963.64.2426 tkewebbentre@gmail.com A15 KDC Gò Đàng, P. Phú Hưng, TP. Bến Tre, t. Bến Tre Liên hệ

31-12-1969   Đã xem: 410

CodeIgniter 4 đáp ứng các yêu cầu của PHP-FIG


PHP-FIG được tạo ra vào năm 2009 để giúp mã có thể tương tác tốt hơn giữa các framework bằng cách hệ thống chuẩn các Giao diện, các chỉ dẫn định dạng và hơn thế nữa, mà các thành viên có thể tự do thực hiện hoặc không. Mặc dù CodeIgniter không phải là thành viên của FIG, chúng tôi vẫn tương thích với một số đề xuất của họ. Hướng dẫn này nhằm liệt kê trạng thái tuân thủ của chúng tôi đối với các đề xuất được chấp nhận và một số dự thảo khác nhau.


CodeIgniter 4 đáp ứng các yêu cầu của PHP-FIG


Quy chế tuân thủ quy định PSR

PHP-FIG được tạo ra vào năm 2009 để giúp mã có thể tương tác tốt hơn giữa các framework bằng cách hệ thống chuẩn các Giao diện, các chỉ dẫn định dạng và hơn thế nữa, mà các thành viên có thể tự do thực hiện hoặc không. Mặc dù CodeIgniter không phải là thành viên của FIG, chúng tôi vẫn tương thích với một số đề xuất của họ. Hướng dẫn này nhằm liệt kê trạng thái tuân thủ của chúng tôi đối với các đề xuất được chấp nhận và một số dự thảo khác nhau.

PSR-1: Tiêu chuẩn mã hóa cơ bản

Khuyến nghị này bao gồm các tiêu chuẩn đặt tên tệp, phương thức và lớp cơ bản. Hướng dẫn của chúng tôi đáp ứng PSR-1 và thêm vào các yêu cầu riêng của nó lên trên nó.

PSR-2: Hướng dẫn kiểu mã hóa

PSR này đã gây tranh cãi khá nhiều khi nó mới ra mắt. CodeIgniter đáp ứng nhiều đề xuất bên trong, nhưng không và sẽ không đáp ứng tất cả chúng.

PSR-3: Giao diện ghi nhật ký

CodeIgniter’s Logger thực hiện ghi lại tất cả các giao diện được cung cấp bởi PSR.

PSR-4: Tiêu chuẩn tự động tải (autoloading standard)

PSR này cung cấp một phương pháp trong việc tổ chức tệp và đặt tên namespace để cho phép một phương pháp chuẩn của việc tự động nạp các class. Autoloader của chúng tôi đáp ứng các khuyến nghị của PSR-4.

PSR-6: Giao diện bộ nhớ đệm

CodeIgniter sẽ không cố gắng đáp ứng PSR này, vì chúng tôi tin rằng nó vượt quá nhu cầu của mình. Giao diện SimpleCache mới được đề xuất trông giống như một cái gì đó mà chúng tôi sẽ xem xét và cập nhật sau.

PSR-7: Giao diện thông báo HTTP

PSR này chuẩn hóa các thực thế hiện các tương tác HTTP. Trong khi nhiều khái niệm đã trở thành một phần của HTTP, CodeIgniter không cố gắng tương thích với đề xuất này

Nếu bạn tìm thấy bất kỳ chỗ nào mà chúng tôi tuyên bố đáp ứng PSR nhưng không thực thi chính xác, vui lòng cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ sửa lỗi đó hoặc gửi yêu cầu để chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi bắt buộc.

  MENU