Bật chế độ debug trên thiết bị android

Mô tả: Như chúng ta đã biết để có thể install ứng dụng trực tiếp từ máy tính khi lập trình vào điện thoại android, thì chúng ta phải bật chế độ nhà phát triển mới có thể chuyển dữ liệu từ máy tính đến điện thoại được.
Khó khăn gặp phải: Có một số thiết bị điện thoại android khi mua về chúng ta có thể thấy được chế độ debug, Nhưng có một số thiết bị thì không? Nguyên nhân do phiên bản của android làm dấu đi chức năng debug này
Các thao tác thực hiện bật chức năng debug trên android
1. Android 2.0-2.3.x (Settings > Applications > Development > USB Debugging.)

[​IMG]
2. Android 3.0- 4.1.x (Settings > Developer Options > USB Debugging.)
[​IMG]
3. Android 4.2.x and higher.
- Từ phiên bản android 4.2 trở đi, hoặc phiên bản cao hơn thì chức năng này đã được dấu đi.
- Để bật lại chức năng này ta làm như sau:
[​IMG]
(Chạm tay vào build number bảy lần -> sau đó hiển thị You are now 3 steps away from being a developer)
- Và quay trở lại bật chế độ nhà phát triển như sau:
[​IMG]
4. Android 5.0 Lollipop (Settings > About Phone > Build number > Chạm tay 7 )

[​IMG]
- Settings > Developer Options > USB Debugging.
[​IMG]