Cách xóa ghi nhớ của trình duyệt

Cookie là một dạng bản ghi được tạo ra và lưu lại trên trình duyệt khi người dùng truy cập một website. Chúng là “bạn” nhưng cũng có thể là “thù” với người lướt web.

Để máy tính chạy trình duyệt web nhanh, bạn cần phải xóa cookie định kỳ trên máy tính. Trường hợp xóa cookie cũng được dùng khi người dùng ghi nhớ mật khẩu của nhiều trang web, làm rò rỉ thông tin cá nhân của người sử dụng.

Trình duyệt hỏi lưu thông tin Username và Password:

Khi người dùng đăng nhập vào một trang web trình duyệt sẽ hiện thị khung hỏi lưu đăng nhập.

- Đối với Cốc Cốc:

Trình duyệt hỏi ghi nhớ

- Đối với Firefox:

Firefox hỏi ghi nhớ đăng nhập

Nếu người dùng vô tình Click vào lưu ghi nhớ đăng nhập, trình duyệt web sẽ lưu lại thông tin username và password lại. Mỗi khi người dùng vào trang web đã được lưu thì thông tin username và password sẽ tự điền vào khung đăng nhập.

Cách xóa cookie:

Bạn chỉ cần bấm tổ hợp các phím: Ctrl + Shift + Delete

Ctrl + Shift + Delete

Hình minh họa

Khung xóa dữ liệu cookie của trình duyệt sẽ hiển thị.

- Đối với Cốc Cốc:

Xóa cookie cốc cốc

Lưu ý: Bạn cần chọn "Mọi thứ" để xóa toàn bộ cookie đã lưu và Check vào các ô như hình ở trên.

- Đối với Firefox:

 

Xóa cookie Firefox

Lưu ý: Bạn cần chọn "Mọi thứ" để xóa toàn bộ cookie đã lưu và Check vào các ô như hình ở trên.

*Cuối cùng bạn Cilck xóa để hoàn tất việc xóa cookie.

Bằng việc xóa cookie của bạn theo định kỳ sẽ làm giảm nguy cơ của việc lạm dụng thông tin vô tình hay cố ý lưu trữ trong cookie.

Chúng tôi khuyên bạn không nên chọn lưu đăng nhập nếu máy tính bạn đang dùng không phải máy tính cá nhân của bạn.

Hướng dẫn đăng bài viết cơ bản với website joomla

Trước tiên bạn cần đăng nhập vào đường dẫn trang quản trị (đường dẫn này được công ty thiết kế web của bạn cung cấp).

Bạn hãy đăng nhập vào với các bước như hình 1.1 bên dưới:

1. Nhập tên đăng nhập vào.

2. Nhập mật khẩu vào.

3. Click vào nút "Đăng nhập".

Đăng nhập vào trang quản trị

Hình 1.1: Đăng nhập vào trang quản trị.

Sau khi đăng nhập vào thành công bạn chọn nút "Thêm bài viết mới" để đi thằng vào chức năng thêm bài viết (hình 1.2).

Chọn thêm mới bài viết nhanh

Hình 1.2: Thêm mới bài viết nhanh.

Hoặc bạn có thể chọn chức năng "Quản lý bài viết" rồi chọn "Thêm mới" (hình 1.3 và 1.4).

Chọn chức năng quản lý bài viết

Hình 1.3: Chọn chức năng quản lý bài viết.

Thêm mới bài viết

Hình 1.4: Chọn thêm mới bài viết.

Tiếp theo, bạn nhập đầy đủ các thông tin cần thiết theo các bước bên dưới (hình 1.5):

1. Nhập tiêu đề bài viết.

2. Nhập alias (đường dẫn thân thiện), thường là định dạng tiêu đề tiếng việt không dấu

ví dụ: Tiêu đề là "giới thiệu" thì alias sẽ là "gioi-thieu"

3. Chọn thể loại (là những chủ đề tương ứng với menu của website).

4. Nhập nội dung bài viết.

5. Click vào 1 trong 3 Button mục số 5 trong hình (Lưu | Lưu và thoát | Lưu và thêm mới).

6. Click vào nút "Hủy bỏ" nếu bạn muốn thoát ra ngoài (lưu ý: nếu bạn chưa chọn Lưu thì bài viết xem như hủy bỏ).

Nhập đầy đủ thông tin bài viết

Hình 1.5: Nhập đầy đủ thông tin cho bài viết.

Chức năng đọc tiếp (hình 1.6):

Chức năng đọc tiếp

Hình 1.6: Chọn chức năng đọc tiếp.

Chèn hình vào nội dung vào bài viết (hình 1.7):

Chọn chức năng đăng hình ảnh

Hình 1.7: Chọn chèn hình vào nội dung bài viết.

Chọn tải hình lên website (hình 1.8):

Tại hình lên

Hình 1.8: Chọn tải hình lên.

Chọn hình để đăng vào nội dung theo các bước trong hình 1.9:

Chọn hình vào nội dung

Hình 1.9: Chọn hình vào nội dung.

Chỉnh sửa kích thước hình ảnh:

- Chọn hình cần chĩnh sửa hình ảnh, sau đó click phải chuột vào hình rồi chọn "Chèn/sửa ảnh" (hình 1.10).

Chọn chỉnh hình ảnh

Hình 1.10: Chọn sửa hình ảnh.

- Chỉnh sửa kích thước hình (hình 1.11):

1. Nhập chiều rộng hình (đơn vị là pisxel).

2. Chọn đồng ý.

Lưu ý: Ô tỷ lệ hạn chế luôn được check vào để hình không bị bể.

Chỉnh sửa kích thước hình

Hình 1.11: Chỉnh sửa kích thước hình ảnh.